Huyền Băng

Cùng Cầu Nguyện


Trời hôm nay buồn quá!
Mây xám sầu giăng ngang.
Nắng vàng buồn không trải.
Gió lười không thổi sang... 
Pa-ris người nổi loạn,
Lous-sian.. trốt hoành hành
Việt Nam thì địa chấn
Khi nào dân mới an ?
Cùng chấp tay cầu nguyện,
Xin Thượng Đế thương ban.
Bình an cho nhân loại,
Cùng thoát cảnh tóc tang.
Huyền Băng


Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cùng Cầu Nguyện"