Huyền Băng

Vịnh Cẩm Tú Cầu

  Xinh thay một đóa cẩm tú cầu,
  Đơm hoa kết nụ đẹp gì đâu!
  Chùm hoa tròn trỉn như tinh tú,
  Ẩn hiện trong đêm thật nhiệm mầu.
  Tôi yêu những đóa cẩm tú cầu,
  Sắc mầu linh hoạt biết dường nào.
  Lúc trắng, lúc xanh, lúc hồng nhạt.
  Thanh thản trong sương không biết sầu.
  Cẩm tú còn là cây thảo dược
  Trị tim của dân chúng "Đào Hoa"
  Cho nên tàng ẩn trong phong nhã,
  Còn làm xoa dịu bệnh tim ta.  Huyền Băng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vịnh Cẩm Tú Cầu"