Huyền Băng

Thương Những Cánh Hồng

Đỏng đảnh sương mai trên đoá hồng
Mượt mà vàng cánh, xuyết hồng gân.
Mùi hương diễm tuyệt lan trong gió
Chợt ngửi hương hoa chợt chạnh lòng
. . . .
Mặn mà hương sắc hỡi quần hồng
Mặc khách tao nhân mãi ngắm trông.
Nhưng tiếc đời em sao ngắn ngủi
Thất nhật tàn hoa thấy mũi lòng.    Huyền Băng
    *Ai đó cho tôi một cánh hồng,
    Gắn vào cạnh đó để mà trông.
    Để mà luyến nhớ lòai hoa đẹp,
    Để rồi thờ thẩn đứng bên song.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thương Những Cánh Hồng"