Huyền Băng

Vu vơ ...! (HB)Viết cho những người mang lý tưởng ươm mầm kiến thức cho trẻ em nghèo để có một tương lai ...
Phố hạ oi nồng
Đường bỏng rát như chân không
Cái hẹn bềnh bồng,
tưởng như chẳng bao giờ gặp
thế mà ... như cơn mưa hè đổ ập
cuộc hạnh ngộ làm thành duyên
duyên chị, duyên em nối kết bằng tình yêu đồng loại
nhìn về một hướng để thấy tâm tư thoải mái
ươm mầm hy vọng, xây dựng thế hệ tương lai ...! 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Vu vơ ...! (HB)"