Huyền Băng

Đất mẹ vẫn chờ !Viết cho một người bạn thuở xưa...!

 
Đong đưa cánh võng bên trời
Mơ về quê cũ xa vời vợi xa
Nhớ biển xưa nhớ bóng nhà
Nhớ trăng treo ngõ nhớ ngày nắng mưa
Gởi Sài gòn theo gió đưa
Nơi công trường cũ như vừa hôm qua
Dang tay "thánh" chỉ san hà
Vẫn trong nguy biến vẫn là gian nan
Ngoại xâm chờ chực bước sang
Quê hương một cõi mênh mang ... mất, còn ?
Hởi năm mươi đứa lên non
Hởi năm mươi đứa đang còn biển xa
Chung tay gìn giữ san hà
Bằng lòng nhiệt huyết nhà nhà an vui!
 

 
"thánh":  tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đất mẹ vẫn chờ !"