Huyền Băng

Tìm lại con đường ...!
 
Ta đi tìm lại con đường
Thuở xưa bước nhỏ vô thường, ta đi
Trí non, tim trẻ biết gì!
Bồi hồi nhớ lại tâm si, bật cười
Bao nhiêu trăn trở bên đời
Bao nhiêu khó nhọc của người, quanh ta
Buồn cho những lúc can qua
Vui trong những lúc tâm hòa chan tâm
Lưu thư cốt giữ tình thân
Lưu văn cốt giữ xa gần giả chân
Để mai trí não lụn dần
Em ngồi đọc lại, ta lần ... hư vô!

 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tìm lại con đường ...!"