Huyền Băng

Diệu kỳ trong xứ ảo

Đúng là sự diệu kỳ trong cuộc sống
Giúp quên buồn, quên chán chuyện nhân gian
Thả hồn hoang tận cõi mênh mang
Vui tận hưởng cung đàn trong xứ ảo

Mây cũng ảo, gió trăng thời cũng ảo
Tình tuy xa nhưng cứ ngở gần bên
Trải lòng ra, cho trí bớt chênh vênh
Xếp buồn lại vì giờ không có chỗ

Tản mạn, ta_em đời không có gì để khổ
Chấp nhận mọi bề, thả bước đi rong ... 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Diệu kỳ trong xứ ảo"