Huyền Băng

Cho buồn qua đi!
Trăng hôm nay vàng vọt quá ai có hay ?
Em bỏ đi, lòng tôi buồn, hồn tỉnh cơn say
Gió thôi đùa, mây ngưng trôi... đỉnh vắng!
Hắt hiu một cõi, lòng chùng, đàn đứt dây ...

Tôi ngồi đây đợi em trong canh vắng
Ngày lại ngày sương phủ ướt đôi vai
Nghe thấm lạnh trong tim, hồn cũng lạnh
Nỗi nhớ nào làm tôi quắt quay

Nắng đã lên đêm tàn mọi sự đổi thay
Buồn em tan vui trở về cùng tôi hôm nay!
Nhấp chút men say mình đối ẩm
Ngồi xem nhân thế, quên buồn... ngày...!

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Cho buồn qua đi!"