Huyền Băng

Sầu người... sầu ta...! 


 này hoa cỏ đông về giá lạnh
chút hương thơ xin ủ lại tâm hồn
và ta sẽ hoá thành làn khói mỏng
kiếp người cũng từ ấy vùi chôn ...!

oct. 31, 2011Diên Vỹ  (lãng quên)

 


Ai đã hoá thân thành khói mỏng
Trôi về đâu - tan loãng nơi đâu!
Ta chốn này quạnh quẻ u sầu
Đốt từng nỗi buồn tan theo khói...

Kiếp mỏng manh vạn dặm xa không thể tới
Khói buồn ta rơi rớt ở đâu đây
Ngắm nhìn mây rồi tư lự từng ngày
Sầu chất ngất làm sao chia với sớt

Sầu của ai như triều dâng từng đợt,
Sầu của ta như mây xám trời đông
Bước quẩn quanh tìm thanh thản cõi lòng
Nhưng quá khó, càng bước đi càng rối !

..................


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Sầu người... sầu ta...!"