Huyền Băng

Nỗi buồn chia cách...!Nếu đi quá nửa đường đời
Gian nan ai cũng ngậm ngùi bước qua
Tình, tiền vật chất xa hoa
Cứ như bọt bóng vỡ oà thinh không!
Tập tâm phẳng lặng vô âm
Để quên, để tỉnh dù tầm sóng cao
Cứ nghiệm dù có ra sao
Ra đi tay duỗi có nào mang chi
Trước hay sau cũng biệt ly
Nuối chi ít bước cho hồn xuyến xao
Ngẩng nhìn thượng đế trên cao
Chỉ xin cất bớt khổ đau thế trần!

Huyền Băng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 27 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nỗi buồn chia cách...!"