Huyền Băng

Một chút buồn tôi …!Ngỡ sẽ ra hoa đơm cành mang ý sống
Ngỡ sẽ chan hòa đằm thắm mảnh vườn yêu
Một chồi non, chưa nở đã theo chiều
Tàn queo quắt … mang buồn tôi héo hắt
 
Trông xa vời, cánh chim bay vằng vặc
Mây xám trời… sợ bão tố cuồng phong
Chim ra sao với những gió cùng giông
Có chỗ ẩn hay dọc đường gãy cánh
 
Tay không đủ, dang cõi trời lồng lộng
Biết làm sao che chở cánh chim non
Trí đã cạn hơi cũng đã mỏi mòn
Thôi đành vậy mang chút buồn gởi gắm
 
Xin thượng đế, thôi mưa… trời nắng ấm
Biển không xô, gió không dậy cuồng phong
Những cánh chim bé nhỏ vượt thinh không
Về tổ ấm trong bình yên, hoan lạc.
 
Huyền Băng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một chút buồn tôi …!"