Huyền Băng

tình nhân ái...Tưởng như là ảo chỉ hư không
như gió như mây lướt cánh đồng
mây bay đi mất không trở lại
gió thoảng rồi tan đồng trống khôngNhưng không... chẳng ảo một tấm lòng
bốn phương kết nối tạo tình thân
xây lòng nhân ái, xây cuộc sống
cho một ngày mai đời trổ bôngHuyền Băng


 


Cảm xúc vì sự đóng góp tài chính của các thành viên thư quán giúp một thành viên bạn vượt khó khăn trong việc điều trị bệnh

Được bạn: vdn 18.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "tình nhân ái..."