Huyền Băng

Tia sáng trong đêm...!

Lòng u uẩn đang chìm trong cô tịch
Ánh trăng khuya giựt dậy một niềm tin
Cỏ dại kia cũng lóe sáng phận mình
Trong đêm tối cỏ lung linh huyền ảo
 
Tay buông xuôi quên cảnh đời thiểu não
Vọng tim về một hướng mới... trời xa
Hồn phiêu diêu trên cõi của trăng ngà
Say vũ điệu hằng nga thời Lý Bạch
 
Quên đêm tối với cảnh đời hiu quạnh
Nhõen môi cười cùng gió lạnh, sương sa
Lẳng lặng nghe trời ôm đất giao hòa
Trong đêm tối lặp lòe niềm hy vọng...!
 
Huyền Băng 

Được bạn: vdn 20.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tia sáng trong đêm...!"