Huyền Băng

Có phải thu không!

Thu đến bên song với lá vàng,

Nhẹ nhàng từng chiếc cuốn bay ngang

Trong tâm gợi nhớ mùa thu chết

Mấy mảnh sầu đời ai trót mang

 

Lang thang vào chốn rừng thu ấy

Ngả người bên cỏ cùng cội hoang

Nghe như ngày tháng đang lắng đọng

Muộn phiền tan biến theo mây ngàn

 

Huyền Băng

Được bạn: vdn 18.9.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Có phải thu không!"