Huyền Băng

Có phải xuân về !

Mưa lại rơi bên thềm
Kéo mây pha màu nhạt
Cánh hoa dường ngơ ngác
Trời đông, sao mưa xuân!
 
 
Tình tự với cõi lòng
Xuân sẽ về sớm đấy
Vui lên đừng ái ngại
Ngày buồn sẽ phôi phai...
 
Mai vàng hoa đã điểm
Dăm cánh cười cùng ai
Hồn xuân rơi trước ngõ
Tình xuân chắp cánh bay... 
 
Huyền Băng

Được bạn: vdn 28.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Có phải xuân về !"