Huyền Băng

Hỏi thu
Vàng rơi bên ngõ vắng
Buồn về từ xa xăm
Trời mù sương lạnh cóng
Nỗi niềm ai thấu chăng!
Đường kia xa thăm thẳm
Mỏi mòn - mỏi mòn trông
Ghế xưa giờ cũng vắng
Người chờ cũng bặt tăm
Thu xám buồn yên lắng
Ru hồn người bâng khuâng
Đôi dòng thơ cám cảnh
Ai có còn hay chăng?
Hỡi thu...!

Được bạn: HB 04.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hỏi thu"