Huyền Băng

Khóc lá bayLá rụng chiều vàng gieo tiếc thương,
Còn đâu đường cũ bóng chiều vương
Buông tay lá ngã hồn tiêu tán
Lá ở lại cành nước mắt tuôn
Lá cuốn về đâu cuối nẻo đường?
Chia tay gió thổi khúc tiêu tương
Có xa xa lắm hay là vẫn...
Quanh quẩn đâu đây trong khói sương...

Được bạn: HB 04.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khóc lá bay"