Huyền Băng

Hơi Thu


Sương thu ôi lạnh lẽo
Rừng thu chiều quạnh hiu
Ai đã rời chốn nọ*
Bỏ quán buồn liêu xiêu
Ai là người sẽ độ
Cơm tình nghĩa mỗi chiều
 
Thu nay sao xám ngắt
Người buồn trời u theo
Bao cảnh đời gian trá**
Bao kiếp người oan theo
Mong  mưa thu sẽ tạnh
Tan uẩn tình ai gieo
 
Huyền Băng
__________________________________________________________________________


* Lê Vũ Cầu (tên thật Lê Bửu Cầu), một nghệ sĩ trong làng cải lương, kịch, mất ngày 23.09.2008. Ba năm cuối đời ông đã mở ra quán cơm từ thiện để độ nhật cho những người cơ nhở, nghèo thiếu ăn nơi ông ở - Thủ Đức.
 
** Những kẻ gian trá thích gieo tai ương cho người khác...
 
Hai hình ảnh đối nghịch..!!!
Lê Vũ Cầu và Những Bài Viết Về Cuộc Đời ...

Được bạn: vdn 28.9.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hơi Thu"