Huyền Băng

Ước muốn


Có những ước mơ tuy bình dị, nhưng cũng không dễ dàng thực hiện...!!!


  
Đã có lúc phơi mình trên biển cát,
Nghe gió về hiu hắt một đời qua
Đã có lúc muốn tan trong khoảnh khắc
Giữa đất trời cùng ước vọng mù xa
Đã có lúc lắng nghe lời của biển
Ru lòng đêm với tiếng hát chan hòa
Và đến lúc thuyền về từ khắp ngả
Ta giật mình chợt tỉnh... cá quanh ta. 
 
Đã được phổ nhạc, chúng ta có thể nghe ở link dưới đây:


http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=339740&mpage=1

Được bạn: HB 05.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ước muốn"