Huyền Băng

Tuổi xuân và mộng


 


Mộng trôi ôi mấy khắc
Tuổi xuân có mấy thì
Người đi thề chung thủy
Kẻ đợi chờ đến khi …?
Hoa tàn rơi mấy kiếp
Bóng câu biền biệt đi
Màn loan im lìm rủ
Hồn theo vó ngựa phi 


Được bạn: Ct.Ly Ngày 14.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tuổi xuân và mộng"