Huyền Băng

Tình quê


Đó - đăng ai giăng khắp nẻo,
Gợi tình nghèo đạm bạc nơi quê
Mặc mưa lũ, nước đi, về …!
Giở đăng bắt cá tôm tề tụ quanh
Để vui trong quãng trời xanh
Bữa cơm đã có, chén anh chén nàng.
Cầu tre lắc lẻo bước sang
Mời chú hàng xóm cùng chàng nâng ly
Tình quê đầm ấm diệu kỳ
Đơn sơ mộc mạc, không gì… nhạt phai! 
  
  

Được bạn: HB 30.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình quê"