Huyền Băng

Như gió như mây

Em như mây như gió,

Khoảng trời rộng em bay

Ta như sương như khói

Tan mất rồi ai hay!


 
Em bay đi trong nắng

Ta lặng ngồi nơi đây

Ươm chút tình xa vắng

Mong tình không đổi thay!


 
Em vui len nắng sớm!

Man mát lòng ta say

Em nhỏ to thủ thỉ

Sốt lòng ta rã ngay...


 
Hãy vui bay tít mãi

Ta ngả người bên cây

Ngắm em từ muôn phía

Vui mà mi cay cay !


 
Huyền Băng

 

Đã phổ nhạc

 

Được bạn: vdn 7.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Như gió như mây"