Huyền Băng

Chờ conĐôi mắt kia xa thẳm

Mong đợi đứa con về

Con... đường xa vạn dặm

Mỏi mòn mẹ gầy trông!


 

Tóc mây mẹ trắng ngần

Trán mẹ già thêm nhăn

Năm tháng hằn trên má

Mẹ buồn ngồi lặng câm

 

Hết ngày rồi lại năm

Con về bên gối mẹ,

Mẹ buồn nhìn xa xăm

"Con tôi ở bên đó,

..lâu rồi không về thăm


Cô cho tôi nhắn nó

sức già không đến trăm!"

................

 con rơi rơi nước mắt,

Mẹ quên rồi bao năm,

Con già đi quay quắt

Mẹ nhớ hình xa xăm


Vỗ về trong tiếng nấc

Mẹ ơi!... con về thăm !


 

Huyền Băng

Được bạn: vdn 9.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chờ con"