Huyền Băng

Nến Phục Sinh


Lặng im như từ nguồn cội*  (từ alpha đến oméga)
mọi người chờ đợi từ đêm tối
một ánh sáng bùng lên
Ánh nến phục sinh lan toả khắp cung đền
Loan báo tin vui xác Người sống lại
Ý nghĩa gì đây cho nhân loại
Huyễn hoặc chăng, lừa dối nhau chăng!
Không, trong cuộc đời với trăm nỗi khó khăn
Niềm tin sẽ biến ta thành bất tử
 
Dù trước việc lành hay dữ,
Kiên trì - đức hạnh bão tố cũng vượt qua
Hiểu cuộc đời là cõi tạm chóng qua
Không tham, cậy, không quá đà hưởng thụ
Để trái tim yêu rải mầm ươm nụ
Một đời cây tàn bao giống tốt vươn lên
Từ trên cao hồn cây thoả nguyện mông mênh
Ta đang sống … trong nền xanh thân ái đó
 
Có những kiếp người vội vã,
Ngỡ mình không hưởng thụ lúc hết đời.!
Cố gắng tranh cố gắng đoạt cho vui …
Không gieo cấy, không sản sinh hoa trái.
Lúc héo mòn tay không còn thể hái
Tình cũng không …vì tạo quá … dây oan
Bước chân đi nặng trịch nỗi oán than
Ngoái đầu lại thấy toàn điều nhơ nhớp
 
Ánh sáng phục sinh rọi lòng người choáng ngợp
Chúa lên trời chứng tá một niềm tin
Giúp những ai còn lạc nẻo phù vinh
Trông ánh sáng, hiểu mình luôn mãi sống …!!! 
  

Được bạn: HB 09.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nến Phục Sinh"