Huyền Băng

Đồng Tháp quê tôi! (Nơi tôi...)


Quê tôi hai mùa mưa nắng
Chân bùn lấm, sen nở khắp ruộng đồng
Con đò bến nước quanh sông 
âu lo lũ đến nước tràn đồng chua
 
Đường đê vài bụi hoa mua 
Nhoẻn cười sắc tím: xin thua hoa hồng!
Ở đây không có gió đông
Không hoa tuyết lạnh chỉ đồng lúa thôi!
Ngả nghiêng trong gió lúa cười:
Xuyến xao trong nắng lúa mời nhanh tay
Lúa nay đã độ vàng phai
Lũ nay sắp đến gái trai gặt giùm.
Cất cao tiếng hát hò chung
hăng say nhịp đập lúa tung thành hàng
gồng gồng, gánh gánh phơi sàng
 
Không kịp con nước công hoàn hư không. Đồng Tháp quê tôi...
  

Được bạn: HB 09.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đồng Tháp quê tôi! (Nơi tôi...)"