Huyền Băng

Mùa hoa


  


Chú ong chăm chỉ lượn vòng,
Xin hoa chút mật, nói lòng nhớ thương
Duyên may vận gặp giữa đường,
Hoa không tin lắm nhưng thương cũng đành...
Đành trao mật ngọt tuổi xanh
Vì mai hoa tím mong manh cũng tàn
 
Vườn xuân hoa nở tràn lan,
Mỗi hoa chút mật kết đan tổ đầy
Nếm mật đi, tìm ngất ngây
Nhờ ơn hoa đó, đời ngày thêm vui 
 
Ong mang bụi phấn rắc rây,
Ngàn hoa lại nở, người đây đứng nhìn
Nhìn hoa _ nắng, ánh lung linh
Ong bay bướm lượn tình xinh! Ơi tình! 
 

Được bạn: Ct.Ly đăng lên ngày 28/03/2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa hoa"