Huyền Băng

Ý tình


  
Em nhìn tôi muốn nói
Lời ngọt ngào thương yêu
Tim lòng em hé mở
Bên quán đời liu xiu
Tôi nẻo đời trăm ngã
Buồn, ôi buồn quạnh hiu  
 
thương em cười trong gió
xin chút tình chắt chiu
xa xa rồi nhưng vẫn
ôm dáng gầy hơi kiêu
Hẹn em ngày mai nhé
Ta gối đầu bên rêu.
Ngắm trời xanh xanh thẳm
Chìm đắm vào hương yêu   
 

Đã phổ nhạc, nhấp vào đây để nghe


http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=339740

Được bạn: HB 26.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ý tình"