Huyền Băng

Hoa bướm


 
Cánh bướm xinh gởi tình trên hoa thắm
Trong cơn mê đắm bướm lịm vào mơ
Một giấc mơ tiên khiến ai phải thẩn thờ
Bướm liệng hoa chao, nắng chào...gió sớm!
 
Nghe trong đó có chút gì hơi hướm
Nàng thơ đây, người đẹp của thi nhân
Khách lãng du chân bước phải tần ngần
Mang bút viết đôi dòng mong hẹn ước
 
Ai ơi! dẫu là sau trước, hạnh ngộ một lần
Mới biết đã thân, mới gần đã luyến
Ngày đi rồi đến sẽ lại hàn huyên
Không tình chung tấm mẳn cũng là duyên !
 

Được bạn: HB 26.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa bướm"