Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Khánh Ly
Người Con Gái Việt Nam Da Vàng

Tân Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Người Con Gái Việt Nam Da Vàng"