Nhạc Sĩ:
Quốc Vượng
Trình Bày:
Đan Trường
Chút Tình Muộn Màng

Nhạc Trẻ - Tình yêu

Vẫn xuôi bước lữ hành
Về cuối cuộc đời sau
Có chăng bến hẹn nào
Để một ngày dìu (tìm) bước chân nhau
Anh đâu cầu được thời gian
Để đời thôi đổ vỡ
Xin hãy tìm lại nhau
Để trao nhau chút tình muộn màng
Lang thang bước chân xiêu cơn mộng ru giữa đời
Ôi muộn màng biết tìm nơi gởi trao
Men say đắng trên môi cơn mộng ru giữa trời
Ôi còn gì hỡi người nay về đâu ?

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Chút Tình Muộn Màng"