Nhạc Sĩ:
Trần Hữu Pháp
Trình Bày:
Chưa biết
Dòng Sông Ai Đã Đặt Tên

Tân Nhạc - Quê Hương

(Dòng...sông...ai đã đặt...tên...
để người đi...để người đi...nhơ...Huế...không...quên
Xa con sông mang bao nỗi nhớ...
người ở lại tháng...năm...đợi...chờ)
* Dòng sông ai đã đặt tên
để người đi nhớ Huế không quên.
Xa con sông mang bao nỗi nhớ
người ở lại tháng năm đợi chờ.
Mùa thu trăng lên trên bến Phú Văn Lâu.
Xưa ai ngồi, ai câu, ai sầu, mà ai thảm
ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
để người đi nhớ, nhớ mãi một dòng sông.
Dòng sông hôm nay in bóng sao bay
cho ai về mê say câu hò còn vang vọng.
Ai mơ, ai mộng, ai đợi, ai chờ
để người đi nhớ, nhớ mãi một nguồn thơ. *
(Hát lại *)
Dòng sông ai đã đặt tên
là dòng sông Hương nước êm trôi lững lờ.
Dòng sông ai đã đặt tên...
để người đi... nhớ..., nhớ mãi... không...quên...

Nguồn: VG
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Dòng Sông Ai Đã Đặt Tên"