Nhạc Sĩ:
Phạm Trọng Cầu
Trình Bày:
Thu Phương
Em ra đi mùa thu

Tân Nhạc - Tình yêu
 Em ra đi mùa thu
mùa thu không trở lại
em ra đi mùa thu
sương mờ giăng âm u
em ra đi mùa thu
mùa thu không còn nữa
đếm lá úa mùa thu
đo sầu ngập tim tôi
Ngày em đi
nghe chơi vơi não nề
qua vườn Luxembourg
sương rơi che phố mờ
buồn này ai có mua(?)
từ chia ly
nghe rơi bao lá vàng
ngập giòng nước sông Seine
mưa rơi trên phím đàn
chừng nào cho tôi quên
(hu hú)
Em ra đi mùa thu
mùa thu không trở lại
lá úa khóc người đi
sương mờ dâng lên mi
em ra đi mùa thu
mùa lá rơi ngập ngừng
đếm lá úa sầu lên
bao giờ cho tôi quên

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Lời nhạc: HuyTran
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Em ra đi mùa thu"