Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Ngọc Ánh
Đinh Bộ Lĩnh

Tân Nhạc - Hùng ca
Thơ Lời: Tâm Thơ
    
Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân.Từng đàn trâu, dàn hàng
ngang kế gốc đa ven làng, bầy trẻ thơ, làm kiệu tay, tung hô một em
bé.Người là ai, mà thật oai,dáng uy nghi ngang tàng.

Cùng
thời gian mộng đời trai, khí phách dậy trời nam.Vùng đầm sâu, tài điều
binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn Lạc Long ,ra tay vì non
nước. Người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng .

Đinh
Bộ Lĩnh lòng son sắt hiên ngang, xông pha chiến trường. Thành trì kia
nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đinh Bộ Lĩnh tình tha thiết, trung
kiên, dương danh giống nòi. Rừng chàm kia còn âm hưởng tiếng thúc quân
kiêu hùng .


giờ đây ngọn cờ lao, vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa,bầu trời xanh
,những cánh chim chao mình.Người việt nam cùng ghi tâm công ơn người
giữ nước .Từng dẹp tan loạn mười hai sứ quân, yên sơn hà.Rồi ngàn sau,
ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh
Tiên Hoàng .

Mình
cùng nhau tạo vòng tay, dâng cao lòng yêu nước.Mình cùng nhau,hẹn ngày
sau, quyết noi gương oai hùng, hẹn một mai quyết noi gương anh hùng.
Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Đinh Bộ Lĩnh"