Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Chế Thanh
Diều tình

Nhạc Trẻ - Sôi động, Cuồng nhiệt

Tình yêu là trái đắng, đắng biết mấy
Tình tan vỡ khiến mấy ai được vui
Tình yêu làm ta ngu si, mê say
Tình yêu liều thuốc tìm cơn ngủ vùi
Ngày ta vừa biết, bảo đến tương tư
Nhịp tim thưởng thức , môi hôn đầu tiên
Ngày ta vừa viết , cánh thư tỏ tình
Mộng mơ đẹp quá đã đến với mình
 ĐK
Oh hay! Ai bảo rằng
Tình yêu tựa cánh diều bay
Sợ gió lung lay, Mảnh tơ thì đứt,
Còn đâu những chiều
Phong ba đưa diều tình
Lìa dây còn biết gì ta
Ngày đó vắng xa, ngồi ôm hờn dỗi, buồn ngồi thương bóng diều
Diều xa dần,  Bóng diều xa dần
Diều xa dần,... Bóng diều xa dần


Ngồi ôm sầu lắng, mới ghét tráí đắng
Còn đâu lời hứa, với nhau ngày xưa
Tình hơn ngọc quý, cớ sao dối lừa
Người không tình yêu, đời không là chi

Nguồn: vnthuquan.net
Lời nhạc Ct.Ly
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Diều tình"