Nhạc Sĩ:
Duy Thái
Trình Bày:
Nhất Tinh Anh
Lời Của Gió

Tân Nhạc - Tình yêu

Nói: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?
Anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?
Nữ: Anh có nghe thấy em nói gì không?
Nam: Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Nữ: Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
Nam: Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
nói với em rằng tôi lẻ loi?
Cơn gió nào bên tai thì thầm
nói với em rằng tôi rất xấu...(ú u)
Nữ: Dù gió có ngang qua vườn chiều
làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều,
cuốn theo mùa Thu đi...
Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền
Nam: Gió hãy nói rằng tôi mong có em!
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em!
Gió hãy nói rằng tôi yêu em!
Nữ: Gió hãy nói rằng em yêu anh!
(Hát lại từ đầu)
Nam: Gió hãy nói rằng tôi yêu em!
Nữ: Gió hãy nói rằng em yêu anh!
Hợp ca: Gió hãy nói rằng ta yêu nhau...thế thôi.

Nguồn: VG
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lời Của Gió"