Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Chế Thanh
Ngày Đẹp Quê Hương

Tân Nhạc - Quê Hương

Nam:
Quê mình giờ ruộng đẹp không em?
Quê cho ta tháng năm để lớn...
Cho tình người dạy thành khôn ngoan
Cho bông lúa cho ta hoà bình...
Nữ:
Cho đầy cành, quả ngọt cây thơm
Cho mộng đẹp và người ta yêu
Và hiền hoà...hoa Việt Nam.
Hợp Ca:
Tốt lên hoa cho đẹp quê hương
Tốt lên hoa cho người yêu thương
Tốt lên hoa cho ngày hoà bình.
Nam:
Hoa nở vàng phủ đường em đi
Hoa trong ta với hoa ngoài ngõ
Hoa nở đẹp tựa màu môi em
Hoa trên nhánh quê hương hoà bình.
Nữ:
Trăng đầu mùa trải rộng trên đê
Trăng về làm rạng ngời quê ta
Trăng hiền hoà, trăng Việt Nam.
Hợp Ca:
Sáng lên trăng cho đẹp quê hương
Sáng lên trăng cho người yêu thương
Sáng lên trăng cho ngày hoà bình.
Nam:
Em thường ngồi thương giọng dân ca
Chim trong ta với chim ngoài ngõ
Chim dịu dàng trổ giọng như ru
Chim tung cánh chim ca hoà bình.
Nữ:
Nắng trải vàng để đẹp quê ta
Nắng còn làm người đẹp thêm lên
Nắng hiền hoà, nắng Việt Nam.
Hợp Ca:
Nắng lên đi cho đẹp quê hương
Nắng lên đi cho tình yêu thương
Nắng lên đi cho ngày hoà bình.
Nam:
Mưa nhiều về để đẹp quê ta
Mưa tưới lên bãi khô đồng cháy
Mưa ngọt ngào đổ nhẹ trên vai
Mưa khai lối mưa lên hoà bình.
Nữ:
Mưa tạ từ ngàn đỉnh non cao
Trên ruộng cằn trổ lộc đơm hoa
Mưa hiền hoà... mưa Việt Nam.
Hợp Ca:
Hãy mưa lên cho đẹp quê hương
Hãy mưa lên cho người yêu thương
Hãy mưa lên cho ngày hoà bình... (3 lần để hết)

Nguồn: VG
Lời nhạc: ThanhVien
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngày Đẹp Quê Hương"