Duyên Nam

Sẽ có một ngày...


Sẽ có một ngày...không còn nước mắt
Vì yêu thương...Chúa đặt trong lòng con
Sông có thể cạn. Núi có thể mòn.
Sự yêu thương đó...sẽ còn trường cửu.
 
Sẽ có một ngày...mọi người được cứu
Khỏi những tội đã hiện hữu nhân gian
Để mọi người được trở lại thiên đàng
Về Eden của mấy ngàn năm trước
 
Sẽ có một ngày...mọi người cũng được
Nhìn Giê-xu đã quay ngược thời gian
Trái đất nầy sẽ trở thành địa đàng
Jerusalem hết than, hết khóc.
 
Sẽ có một ngày...không còn khổ nhọc
Chúa cất đi những tiếng khóc sầu đau
Và mọi người sẽ sum họp bên nhau
Bệ chân Chúa...mỗi từng câu khen ngợi.
 
Sẽ có một ngày...Giê-xu sẽ tới
Lần thứ hai như mong đợi bấy lâu
Khải-huyền kia đã thuật lại từ đầu
Giăng ghi lại từng câu và từng chữ.
 
Sẽ có một ngày...khổ đau là quá khứ
Không hận thù...chỉ ngôn ngữ yêu thương
Vì Giê-xu đã dọn sẳn con đường
Con vững bước về phương trời sự sống
 
Sẽ có một ngày...xa vời ác mộng
Cơm, áo, gạo, tiền, cuộc sống bon chen
Chúa lau đi...giọt nước mắt nghèo hèn
Chỉ còn lại...lời khen Cha Thiên-thượng
 
Duyên Nam
29-05-2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Sẽ có một ngày..."