Yên Sơn

Lại Một Mùa XuânXuân về trên làn sóng
Nghe để buồn ngẩn ngơ
Vết sầu chừng cô đọng
Bóng quê hương xa mờ


 


Đôi khi tôi tự hỏi
Sinh ra đời làm chi
Đôi khi tim đau nhói
Cảnh tử biệt, sinh ly


Chiều cuối năm bâng khuâng
Quê hương mờ trước mắt
Lòng buồn bực, rưng rưng
Nỗi nhớ thương quay quắt


Cầu sinh tử phía trước
Bóng quê nhà sau lưng
Biết bao giờ thấy được
Mùa Xuân xưa tưng bừng


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lại Một Mùa Xuân"