Yên Sơn

CHỈ CÒN MỘT TRÁI TIM KHÔ

Hòn đá cuội trong ngăn ký ức
Làm nặng nề trí nhớ xiếc bao
Một đời lận đận lao đao
Vẫn không quên được, vẫn thao thức hoài
Đời hờ hững, tháng ngày đi vội
Tuổi thanh xuân hạc nội mây ngàn
Gió chiều lay động cành soan
Bên thềm ga cũ lối mòn chơ vơ
Cành hoa sứ bên bờ giậu trước
Biết có còn nở được nhiều hoa
Ta về mái tóc sương pha
Tìm trong ảo ảnh quê nhà năm xưa
Cơn gió thoảng trái bàng rụng xuống
Giữa sân trường gốc phượng cành trơ
Nhớ ơi chiếc nón bài thơ
Nhớ ly đậu đỏ trong giờ ra chơi
Giờ sơn phết vách đời cơm áo
Khép mạch sầu, lấp thảo nguyên xanh
Ví như con nước vặn mình
Chảy lòn qua những thác ghềnh cheo leo
Chỉ là những bọt bèo đời sống
Hương hoa nào rồi cũng tàn phai
Còn gì cho một tương lai
Trái tim khô khốc chờ ngày hóa sinh

Yên Sơn

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỈ CÒN MỘT TRÁI TIM KHÔ"