Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Ngọc Ánh - Hạnh Nguyên - Huỳnh Lợi
Sơn Tinh - Thủy Tinh

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 9 tháng 1 năm 2009

Bình luận về bản nhạc "Sơn Tinh - Thủy Tinh"