Nhạc Sĩ:
Tuấn phương
Trình Bày:
Ngọc Tân
Câu hát bên sông

Dân Ca - Tình yêu
Con cò khuya sớm bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng,nuôi chồng nuôi con
Con còn khuya sớm bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Trời mưa ướt núi ướt non
ướt cả thân cò thương lắm người ơi
Trời mưa,mưa ướt tóc ai đường xa
Ướt cả thân cò thương lắm ơi người

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Ghi lời: Bé Si
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Câu hát bên sông"