Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Mỹ Lệ
Mùa Đông

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 7 tháng 12 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Mùa Đông"