Nhạc Sĩ:
The Wall
Trình Bày:
The Wall
Cơn Mưa Hoang Dã

Nhạc Trẻ - Sôi động, Cuồng nhiệt

Cuộc đời hoang sơ
Cằn khô cơn mơ
Chờ mong cơn mưa qua
Em đến gió mát từ miền xa xôi
Em xoá cơn khát cồn cào trong tôi
Em như cơn mưa lạ

Hiến dâng mưa đến trong đời
Tưới mát cho mảnh đất khô

Từng ngày, từng ngày
Em trao cơn mưa
Bàn tay năm ngón xin mong chờ em tưng cơn khát
Rồi từng chiều, từng chiều
Mong chờ em gầy đôi vai...

Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời
Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời

Một đời hoang vu
Màu xanh ít thấy
Bờ môi khô trông mong
Em đến gió mát từ miền xa xôi
Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi
Em như cơn mưa lạ
Hiến dâng đôi mắt xanh màu
Ðôi mắt xanh màu ước mơ

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Cơn Mưa Hoang Dã"