Nhạc Sĩ:
Trầm Tử Thiêng
Trình Bày:
Thanh Tuyền
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

Tân Nhạc - Quê Hương
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất Thần Kinh
Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh
Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời
Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình
Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ
Thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ
Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chợ khuya
Cầu đã đưa anh qua xới ruộng nâu
Cầu thân ái quen nghe tiếng hò Ngự Bình
Nước dưới cầu, nước vẫn trong xanh như lòng người dân lành
Cầu đưa ta đi sớm trưa tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùa
Hết lòng gìn giữ nhịp cầu nối liền tình người đẹp đời mai sau
Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui
Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi.
Cầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồi
Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài
Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu
* Mối thù chờ sang ngày nào nối liền nhịp cầu rửa hờn cho nhau
(Hát lại * - để kết thúc)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy"