System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Chiều Xuân của Thi sĩ: PEARL - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
PEARL

Chiều Xuân


Xuân lại về bên ngoài khung cửa
Khi mai vàng lần nữa ra hoa
Đàn chim én nhỏ la đà
Chao nghiêng đôi cánh say ngà gió Xuân.

Lòng ai nỡ dửng dưng cùng nắng
Ấm áp thêm tươi tắn làn môi
Khắp nơi cây, cỏ đâm chồi
Xuân đem khát vọng cuộc đời ấm no.

Mơ ước mãi âu lo tan biến
Người với người thân thiện, chan hoà
Xuân về trỗi khúc hoan ca
Cùng nhau vui sống , nhà nhà bình an.

Ta dạo gót lang thang góc phố
Bắt gặp ai thổ lộ niềm riêng
Xuân vương trong mắt nhung huyền
Của người con gái dịu hiền đáng yêu.

Mùa Xuân- ôi thật mỹ miều!
Sao ta yêu thế - một chiều mùa Xuân.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Chiều Xuân"