RĐinh

Nắng Mùa Qua


Nắng nung sợi nhớ đong-đưa
Hạ lưu dấu phượng mùa xưa thắm mầu
Trắng tà áo mỏng ngõ sâu
Thời-gian trôi mất tìm đâu bây giờ
 
Nắng ngày xưa để ngẩn-ngơ
Vô-tư cơn gió vật-vờ cứ bay
Nắng chan-chứa cả hàng cây
Mà sao vẫn thiếu…
nắng ngày mùa qua
 
RĐinh
 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nắng Mùa Qua"