Nhạc Sĩ:
Trầm Tử Thiêng
Trình Bày:
Khánh Ly
Bài Nhã Ca Thứ Nhất

Tân Nhạc - Bi ca

1. Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này
ĐK:
Tôi làm con gái
Đời như heo may
Tình bằng cỏ dại
Giận hờn không quây
2. Tôi làm con gái
Một lần yêu người
Một lần mãi mãi
Bao giờ cho nguôi
Bao nhiêu tuổi đời
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay
(Hát lại từ đầu)
Bao nhiêu tuổi đời
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Bài Nhã Ca Thứ Nhất"