Nhạc Sĩ:
Dzuylynh
Trình Bày:
Dzuylynh / Mạnh Quân
Chén Trà

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Trần hải Nhuận


Ruổi rong ngoài nghìn dặm


Về đây bên góc núi


Hỏi tìm người xưa cũ


áo cơm đời lạnh câm


Xoa xuyến rừng chiêm bao


Vui đời trăng hiền giả


Ta làm người luân lạc


Ngơ ngác trời phương xa


Tương phùng bên góc núi


Hỏi chi chuyện ngày qua


Ngồi xuống đây thong thả


Uống với nhau chén trà


Dãi dầu phơi tóc trắng


Rớt quanh đây chỗ ngồi


Tương phùng bên góc núi


Nhớ chi chuyện ngày qua


Ngồi xuống đây thong thả


Uống với nhau chén trà

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: mrs
Lời nhạc: Thanh Vân
Vào ngày 27 tháng 10 năm 2010

Bình luận về bản nhạc "Chén Trà"