Nhạc Sĩ:
Trần Tiến
Trình Bày:
Don Hồ
Mùa Xuân Gọi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Mùa Xuân nói với em điều gì?
Mà sao mắt em vui thế?
Tình yêu nói với em câu gì?
Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
Mẹ ơi! Sáng nay Xuân về
Mẹ trông ra ngoài sân vắng,
Chờ mong đứa con xa nhà,
Và mùa Xuân tươi sáng đã về.
Mùa Xuân hát trên cánh đồng,
Gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa Xuân hát trong nắng vàng,
Gọi trời cao gió xôn xao
Mùa Xuân hát trên mỗi người,
Gọi tình yêu đến mỗi ngày
Mùa Xuân hát trong tiếng cười,
Gọi tình yêu mãi ban đầu
(Hát lại từ đầu)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 3 tháng 2 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Mùa Xuân Gọi"