Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Hoài Nam
Thư Cho Mẹ Hiền

Dân Ca - Đấng Sinh Thành

Viết lên mấy hàng
Thăm mẹ hiền kính yêu
Thương mẹ sớm chiều
Nơi quê nhà buồn hiu.
Nắng mưa dãi dầu
Tóc mẹ bạc đã lâu
Thương thằng con trai
Đi xa mong từng ngày.
Hôm rằm tháng tư
Mẹ ơi, con cầu xin
Ơn Phật chở che
Cho Mẹ luôn bình yên.
Mẹ hiền dấu yêu ơi!
Xin mẹ đừng buồn nữa
Đời dẫu tha phương
Vẫn yêu mẹ ở quê hương.
Ước mong mỗi lần
Vu Lan về chốn đây
Con được bông hồng
Tin yêu mẹ còn đây.
Con nguyện đáp đền
Công ơn mẹ dưỡng nuôi
Nên người hôm nay
Ôi, ơn mẹ tràn đầy.

Nguồn:
Người đăng: Mọt Sách
Lời Nhạc: Ct.Ly
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Thư Cho Mẹ Hiền"